Puheenjohtajan palsta

Seinäjoella järjestettiin 3.-4.2.2020 Rohkeasti eläkkeelle -kurssi. Kurssin teemoina olivat muun muassa eläköitymiseen liittyvät kokemukset, eläkkeelle siirtymisen tarjoamat mahdollisuudet sekä erilaiset vinkit lisääntyneen vapaa-ajan hyödyntämiseksi. Puhujana Seinäjoen kurssilla oli tervehdyksensä kurssille tuonut kansanedustaja Paula Risikko, eläkkeelle siirtynyt turvallisuusalan asiantuntija Margit Sasi sekä konsultti, TkT Rauno Pääkkönen. 


Kaikki kurssille osallistuneet antoivat erittäin hyvää palautetta ja jatkossa, kun/mikäli vastaavia kursseja järjestetään, pyrimme viemään uusia jäseniä mukaan kurssille. Kurssin kautta pääsee hyvin tutustumaan seniorien toimintaan ja verkostoitumaan muiden Pohjanmaan senioriyhdistysten jäsenten kanssa.


Kurssi liittyi Kansallisen senioriliiton Rohkeasti seniori -hankkeeseen, mikä tähtää työuraansa päättävien ihmisten aktiiviseen, onnelliseen ja toiminnalliseen elämään. Hanketta toteuttaa Kansallinen senioriliitto ry yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Rohkeasti seniori -hanke kannustaa eläkkeelle siirtyviä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen. Kohderyhmänä ovat eläkkeelle pian siirtyvät tai jo jonkin aikaa eläkkeellä olleet henkilöt, jotka kaipaavat uusia virikkeitä ja ystäviä sekä tukea uuden elämänvaiheen myötä. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista.


Rohkeasti seniori -hankkeen tarkoitus on vähentää yksinäisyyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää ikääntyvien ihmisten hyvinvointia. Hankkeen keulahahmona toimii professori Jorma Uotinen, joka kertoo omista kokemuksistaan kursseilla.


Yhdistyksemme jäsenet pyrkivät olemaan kummeina uusille jäsenille ja tutustuttamaan heidät seniorien toimintaan. 


Kannattaa tutustua Rohkeasti seniori -hankkeeseen!