Edunvalvonta

Senioriyhdistyksen jäsenyys 

Jäsenyytesi on meille tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti Isonkyrön kunnassa

Yhdistyksemme hallitus toimii aktiivisesti jäsentensä edunvalvonnassa. Myös jäsenet voivat tehdä aloitteita senioriyhdistyksen hallitukselle. Hallituksen jäsentiedot löytyvät täältä.

Isonkyrön kunnan vanhusneuvostossa 2022 on jäsenenä Seija Leppinen. Kunnanhallituksen edustajana Juhani Leskelä. 

Alueellisesti Pohjanmaan piirin alueella

Yhteistoimintaa tehdään edunvalvonnassa Pohjanmaan piirin alueella myös eri  eläkeläisjärjestöjen yhteisessä neuvottelukunnassa. Piirin puheenjohtaja on Taija Hakola ja piirisihteeri Pirkko Laulaja Jalasjärveltä.

Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa. 

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.